Con đường trở thành Azure MVP

Difficulty Level:    
Tháng 9 năm 2007, tôi bắt đầu học và viết chương trình đầu tiên sử dụng C#. Và vào tháng 4 năm 2017, tôi trở thành Microsoft Azure MVP. Sau 10 năm, trong số những kỷ niệm đáng nhớ của tôi, có ba cột mốc quan trọng đối với tôi qua đó tôi khẳng định tình yêu của tôi với các công nghệ của Microsoft và đặc biệt là với Microsoft Azure.
  • Bắt đầu “tình yêu sâu sắc” với Microsoft – Tháng 3 năm 2008, tôi đã gặp một trong những người thầy quan trọng của tôi, thầy NGUYÊN, người đã đào tạo tôi trong một năm để trở thành một lập trình viên tốt bằng cách làm chủ ngôn ngữ lập trình C#. Thầy đã chia sẻ cho tôi rất nhiều best practice hữu ích và một số người trong số đó tôi vẫn còn sử dụng cho đến bây giờ như làm thế nào để xây dựng các ứng dụng kiến trúc đa tầng, làm thế nào để áp dụng design pattern, làm thế nào để phát triển WCF service, v..v. Thầy cũng chỉ cho tôi cách nâng cao productivity bằng cách áp dụng các công cụ như TFS để kiểm soát mã nguồn, hợp tác nhóm hoặc sử dụng phím tắt để nhanh chóng thực hiện một số hoạt động.
  • Bắt đầu làm quen với Azure – Tháng 6 năm 2012, tôi đã đến Anh bắt đầu tham gia một dự án 200 người để xây dựng một sản phẩm trong lĩnh vực tài chính. Trong dự án, chúng tôi đã sử dụng nhiều công nghệ của Microsoft như ASP.NET MVC, WCF, WIF, AppFabric và SQL Server để xây dựng kiến trúc hỗ trợ multi-tenancy, SaaS-based và sẵn sàng cho Windows Azure (Windows Azure là tên ban đầu của Microsoft Azure) . Tôi đã đọc và đã có trải nghiệm đầu tiên về Microsoft Azure vào thời điểm đó. Tôi cũng đã gặp và làm việc với một MVP nổi tiếng ở Anh, RICHARD Costall, và đã học được rất nhiều từ ông ấy đặc biệt là làm thế nào để xây dựng Rich-Internet application với ASP.NET MVC và ASP.NET Web API.
  • Bắt đầu mơ ước về Azure MVP – Tháng 10 năm 2015, sau khi hoàn thành dự án migrate một ứng dụng phức tạp từ on-premise lên Azure với nhiều dịch vụ đã được áp dụng như Storage Account, VM, SQL Database, VNet, RemoteApp và WebApp, Tôi trở lại Việt Nam từ Đức và quyết định chuyển sang bộ phận Cloud Innovation của FPT Software và tập trung vào giải pháp Cloud và IoT dựa trên nền Microsoft Azure. Tôi bắt đầu chia sẻ kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm thực tế mà tôi đã thu thập được bằng cách phục vụ các khách hàng lớp Nhật Bản, APAC, Mỹ và Châu Âu tới cộng đồng. Giấc mơ Azure MVP của tôi cũng bắt đầu vào thời điểm đó.

Năm 2016, mặc dù rất bận rộn và phải di chuyển nhiều, nhưng với sự động viên và hỗ trợ của đồng nghiệp và bạn bè, tôi vẫn có một số hoạt động hiệu quả và nội dung tốt để đóng góp cho cộng đồng công nghệ. Tôi tin rằng đây là lý do chính để giúp tôi đạt được giải thưởng Microsoft MVP trong mảng Azure. Và năm 2017, mục tiêu của tôi là hỗ trợ nhiều người học hỏi, nghiên cứu và bắt đầu làm việc với nền tảng Microsoft Azure một cách hiệu quả hơn.
Son Nguyen

Son Nguyen

Son Nguyen is a Cloud Consultant working for FPT Software’s Cloud Innovation team. With deep knowledge in AWS and MS Azure, Son acts as a cloud consultant in various areas, ranging from assessment to architecture design, supporting customers from Japan, EU to US.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*