Góc nhìn của tôi về Industry 4.0

Difficulty Level:     Cách mạng công nghiệp/ công nghệ lần thứ 4 (Industry 4.0) đang biến thế giới thực trở thành thế giới số thông qua các công nghệ như Internet of things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực...